Blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval:
percentages en de berekening vergoeding

Voorbeeldberekeningen vergoeding percentages x basisloon
bij blijvende letsels na een arbeidsongeval

← Overzicht

Kent u al uw mogelijkheden?

Informeer u en laat u tijdig bijstaan.

👉 Percentage arbeidsongeschikt? Laat bij twijfel een speclialist uw voorstel nakijken. We kunnen ook na of u mogelijks recht heeft op bijkomende vergoedingen.


→ 015 55 68 90 → 1e inschatting dossier is én blijft gratis.
09 maart 2021 - Gert Buelens

Percentages blijvende arbeidsongeschiktheid en de berekening vergoeding na een arbeidsongeval - België

Percentages: Vergoeding blijvende invaliditeit na een arbeidsongeval

Eén percent is geen percent!

Hoe wordt de vergoeding na een arbeidsongeval met blijvende letsels berekend?


Eén percent is geen percent!


De percentages voor blijvende ongeschiktheid die men u toekent bepalen uw vergoeding maar let op één percent ongeschiktheid verschil is geen percent verschil in euros!
> Enkele voorbeeldberekeningen

Medische consolidatie

Consolidatie betekent letterlijk 'een vaste vorm aannemen'. De controlearts stelt dat er vanaf de consolidatiedatum medisch gezien, geen verbetering (of verlechtering) meer wordt verwacht mbt tot uw letsels ingevolge het ongeval.

De graad van invaliditeit en vergoeding van een blijvend letsel na een arbeidsongeval

Het vaststellen van de graad van invaliditeit gebeurd via een medisch expertise, door een controlearts van de arbeidsongevallen verzekeraar.

De controlearts zal een medisch verslag opmaken: in essentie gaat het over het bepalen van een percentage voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid, bepaalt uw vergoeding na een arbeidsongeval; let dus dubbel goed op, voor u akkoord gaat met het consolidatieverslag.

Wanneer u zelf nog last of hinder ondervindt, moet u uiteraard argwanend zijn als men u geconsolideerd verklaard zonder enig percentage voor blijvende arbeidsongeschiktheid.

Laat u tijdig bijstaan door een gespecialiseerd arbeidsongevallen advocaat.

De berekening van uw vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid op basis van percentages.

Zelfs wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar u een blijvend percentage arbeidsongeschiktheid toekent, moet u op uw hoede zijn want een percent is geen percent bij de berekening van uw vergoeding!
Voorbeeldberekeningen percentages en vergoeding

De werkelijke discussie met uw arbeidsongevallenverzekeraar moet gaan over de hoogte van de percentages voor tijdelijke en blijvende ongeschiktheid en de uren nodig voor hulp van derden.

Vereenvoudigt komt het er op neer dat u als slachtoffer van een arbeidsongeval met blijvend letsel, recht heeft op een blijvende rente, gelijk aan een percentage van uw basisloon, dat is uw loon van voor het arbeidsongeval.

Voorbeeld 1: berekening vergoeding percentages voor blijvende arbeidsongeschiktheid met een basisloon van 30.000 EUR.

De wetgever heeft geoordeeld dat lagere percentages arbeidsongeschiktheid in verhouding minder moeten betaald worden:

Jan krijgt een arbeidsongeval en wordt op 30 jarige leeftijd medisch geconsolideerd verklaard met een basisloon van 30.0000 euro op jaarbasis. We berekenen hoeveel hij in de periode tussen zijn 30ste en 60ste verjaardag zal ontvangen en gaan uit van een jaarlijkse indexatie van 2 %

Voorbeeld 1 met een basisloon 30.000 EUR vs de percentages blijvende arbeidsongeschiktheid.

Percentages blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval en de berekening vergoeding: enkele indicatieve voorbeeldberekeningen met basisloon 30.000 EUR.
Percentage
blijvend arbeidsongeschikt
Berekening op basisloon Uw vergoeding
20 % of 30.000 euro x 20 % x 30 jaar x 2 % indexatie per jaar = 234.000 euro
16% of 30.000 euro x 16 % x 30 jaar x (geen indexatie) = 144.000 euro
10% 30.000 euro x 10 % x 30 jaar x (geen indexatie) x 0.75 % (vermindering met 25 %) = 67.500 euro
5% 30.000 euro x 5 % x 30 jaar x (geen indexatie) x 0.5 % (vermindering met 50 %) =22.500 euro

Een slachtoffer wiens blijvende letsels worden geconsolideerd met slechts 5 % na de consolidatiedatum zal bijgevolg minder dan 1/10 ontvangen dan een slachtoffer dat werd geconsolideerd met 20 % blijvende invaliditeit!

Voorbeeld 2: berekening vergoeding percentages voor blijvende arbeidsongeschiktheid met een basisloon van 40.000 EUR.

Mia krijgt een arbeidsongeval en wordt op 25 jarige leeftijd geconsolideerd met een basisloon van 40.0000 euro. We berekenen hoeveel zij in de periode tussen haar vijfentwintigste en zestigste verjaardag zal ontvangen en gaan uit van een jaarlijkse indexatie van 2 %

Percentages blijvende arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval en de berekening vergoeding: enkele indicatieve voorbeeldberekeningen met basisloon 40.000 EUR.
Percentage ongeschiktheid Basisloon en berekening Vergoeding
17% 40.000 euro x 17 % x 35 jaar x 2 % indexatie per jaar = 321.300 euro
16% 40.000 euro x 16 % x 35 jaar x (geen indexatie) = 224.000 euro
10% 40.000 euro x 10 % x 35 jaar x (geen indexatie) x 0.75 % (vermindering met 25 %) = 105.000 euro
9% 40.000 euro x 9 % x 35 jaar x (geen indexatie) x 0.75 % (vermindering met 50 %) = 94.5000 euro
6% 40.000 euro x 6 % x 35 jaar x (geen indexatie) x 0.75 % (vermindering met 25 %) = 63.000 euro
5% 40.000 euro x 5 % x 35 jaar x (geen indexatie) x 0.5 % (vermindering met 50 %) = 35.000 euro

Een slachtoffer wiens blijvende arbeidsongeschiktheden worden geconsolideerd met 6 % zal bijgevolg bijna het dubbele ontvangen dan een slachtoffer dat werd geconsolideerd met 5%!

Consulteer dan ook een gespecialiseerd advocaat lichamelijke schade en een arts verzekeringsgeneeskunde alvorens u overweegt een consolidatieverslag te aanvaarden. Slechts 1% verschil kan een zeer groot verschil maken in de vergoeding die u zal ontvangen.percentages blijvende arbeidsongeschiktheid
advocaat gespecialiseerd arbeidsongevalStel mij een vraag hierover via Whatsapp


arbeidsongeval advocaat Gert buelens, arbeidsongeschiktheid arbeidsongeval vergoeding berekenen blijvende invaliditeit

Gert Buelens

Advocaat arbeidsongevallen
U heeft een vraag over de berekening van percentages na een arbeidsongeval?

Arbeidsongeval advocaat contacteren Nu vragen via Whatsapp

Blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit na een arbeidsongeval?

Laat u tijdig bijstaan
Bel ons 015 55 68 90
  • 1e advies is én blijft gratis.
  • Inschatting van uw slaagkansen.
  • Een globale inschatting van uw totale begroting op basis van de door u aangeleverde informatie.
  • Uitgesproken vrijblijvend!

Laat een advocaat arbeidsongevallen uw blijvende rente berekenen

  • Voorbereiden en, of bijwonen van medisch expertise vergaderingen controle door een gespecialiseerd advocaat.
  • Actieve (!) opstelling van uw dossier m.b.t. het arbeidsongeval.
advocaat percenrages vergoeding berekenen Stel hierover een vraag
via Whatsapp